Når rent vann og bærekraftig
forsyning er viktig
FLNV Bli medlem her

Nyheter

Too high energy costs puts European drinking and wastewater treatment at risk

26/09/2022

Les mer i link: INCOPA letter Energy and Water Treatment 220926

Les mer

Medlemsmøte 28.06.22

15/06/2022

Møtet er satt opp fra 13:00-15:00. Agenda kommer.

Les mer

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige…

Les mer

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel…

Les mer
Se flere nyheter

OM OSS

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg, forkortet FLNV, er stiftet med det formål om å skape en bransjeforening hvor målsettingene er å være et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere av kjemiske produkter og filtermaterialer til Norske vann- og avløpsanlegg.

Les mer
img

Medlemsfordeler

1

Å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere felles interesser og myndighetenes krav mot bransjen.

2

Å være med å vurdere ulike kommersielle og tekniske hensyn.

3

Å være i kontakt med innkjøpskontoer, konsulenter og de største offentlige innkjøpere / kommuner for å fremme våre synspunkter vedr. innholdet i konkurransegrunnlaget og forslag til hvordan anbudsprosesser kan gjennomføres.

4

Å representere bransjen i kontakter med så vel nasjonale som internasjonale myndigheter, organisasjoner og fremme nødvendige synspunkter når det er behov for dette.

5

Å samarbeide med tilsvarende foreninger / forbund i andre land