Når rent vann og bærekraftig
forsyning er viktig
FLNV Bli medlem her

Nyheter

Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter

25/11/2022

Den 30. mai d.å. sendte jeg alle innkjøpere i Norge et brev for å minne om at mange næringsdrivende er i en krevende situasjon blant annet på grunn av effektene…

Les mer

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann og avlopssektoren

05/10/2022

Faren for mangel på jernbaserte fellingskjemikalier i løpet av året er nå høyst reell. For andre kjemikalier er det ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort…

Les mer

Too high energy costs puts European drinking and wastewater treatment at risk

26/09/2022

Les mer i link: INCOPA letter Energy and Water Treatment 220926

Les mer

Medlemsmøte 28.06.22

15/06/2022

Møtet er satt opp fra 13:00-15:00. Agenda kommer.

Les mer
Se flere nyheter

OM OSS

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg, forkortet FLNV, er stiftet med det formål om å skape en bransjeforening hvor målsettingene er å være et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere av kjemiske produkter og filtermaterialer til Norske vann- og avløpsanlegg.

Les mer
img

Medlemsfordeler

1

Å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere felles interesser og myndighetenes krav mot bransjen.

2

Å være med å vurdere ulike kommersielle og tekniske hensyn.

3

Å være i kontakt med innkjøpskontoer, konsulenter og de største offentlige innkjøpere / kommuner for å fremme våre synspunkter vedr. innholdet i konkurransegrunnlaget og forslag til hvordan anbudsprosesser kan gjennomføres.

4

Å representere bransjen i kontakter med så vel nasjonale som internasjonale myndigheter, organisasjoner og fremme nødvendige synspunkter når det er behov for dette.

5

Å samarbeide med tilsvarende foreninger / forbund i andre land