Når rent vann og bærekraftig
forsyning er viktig
FLNV Bli medlem her

Nyheter

Medlemsmøte 28.06.22

15/06/2022

Møtet er satt opp fra 13:00-15:00. Agenda kommer.

Les mer

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige…

Les mer

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel…

Les mer

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

03/03/2022

I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn…

Les mer
Se flere nyheter

OM OSS

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg, forkortet FLNV, er stiftet med det formål om å skape en bransjeforening hvor målsettingene er å være et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere av kjemiske produkter og filtermaterialer til Norske vann- og avløpsanlegg.

Les mer
img

Medlemsfordeler

1

Å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere felles interesser og myndighetenes krav mot bransjen.

2

Å være med å vurdere ulike kommersielle og tekniske hensyn.

3

Å være i kontakt med innkjøpskontoer, konsulenter og de største offentlige innkjøpere / kommuner for å fremme våre synspunkter vedr. innholdet i konkurransegrunnlaget og forslag til hvordan anbudsprosesser kan gjennomføres.

4

Å representere bransjen i kontakter med så vel nasjonale som internasjonale myndigheter, organisasjoner og fremme nødvendige synspunkter når det er behov for dette.

5

Å samarbeide med tilsvarende foreninger / forbund i andre land