Medlemskap

Det har over tid vokst frem et behov for en forening for selskaper som leverer produkter til norske VA-anlegg og kommuner, tilsvarende VARIM i Sverige og Spildevandsteknisk forening i Danmark. FLNV ble stiftet 10 desember 2020.

Første årsmøte ble avholdt 17 februar 2021.

Foreningen har engasjert en daglig leder, som er frittstående og uavhengig av medlemsbedriftene og som vil være FLNV sin kontaktperson mot myndigheter, offentlige innkjøpere og øvrige interessenter. Våre naboland Sverige og Danmark har organisert seg på tilsvarende måte i flere år med mange positive erfaringer både faglig og i samarbeid med myndigheter.

Ta gjerne en titt på våre nabolands tilsvarende organisasjoner og se hva de fokuserer på:
VARIM – https://vattenindustrin.se/
Spildevandsteknisk Forening – https://www.stf.dk

FLNV er stiftet med det formål om å skape en bransjeforening hvor en av målsettingene er å bli et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere. Videre sier vi at foreningens formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig.

Vi inviterer herved øvrige selskaper i Norge som leverer kjemiske produkter og filtermateriell til VA-industrien om å melde seg inn i FLNV. Sammen ønsker vi å skape et godt fagmiljø, fremme bransjens synspunkter overfor myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

Ved spørsmål og innmelding, ta kontakt med vår daglig leder Rune Myklebust på telefon 901 51 873 eller på E-Post: post@fln.no

Dette får du:


Som medlem får du være med i en forening som har fokus på bærekraft og kjemiske løsninger for fremtiden:

  • Å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere felles interesser og myndighetenes krav mot bransjen.
  • Å være med å vurdere ulike kommersielle og tekniske hensyn.
  • Å være i kontakt med innkjøpskontorer, konsulenter og de største offentlige innkjøpere / kommuner for å fremme våre synspunkter vedr. innholdet i konkurransegrunnlaget og forslag til hvordan anbudsprosesser kan gjennomføres.
  • Å representere bransjen i kontakt med så vel nasjonale som internasjonale myndigheter, organisasjoner og fremme nødvendige synspunkter når det er behov for dette
  • Å samarbeide med tilsvarende foreninger / forbund i andre land.

Innmelding

Type medlemskap (obligatorisk)

Bedriftsmedlem


15.000 kr/år

    Bedrift
    Kontakt person