Nyheter

Innkalling til årsmøte 2024

02/02/2024
KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE I: Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg TIRSDAG 12. MARS 2024 KL 14:00 – 15:30 TEAMS Klikk på link under: Innkalling til årsmøte 2024 kunngjort på hjemmesiden
Les mer

Lov om offentlig anskaffelser, høringsutkast!

01/02/2024
Høring NOU 2023:26 Lov om offentlig anskaffelser, høringsutkast! Syv advokater, tre professorer og en rådgiver ferdig med første utredning Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner…
Les mer

Medlemsmøte FLNV

11/05/2023
Neste medlemsmøte i FLNV er 13.juni kl 13:00-15:00
Les mer

FLNV sitt foredrag på Vannberedskapskonferansen 10 mai 2023 Hvorfor oppsto det fare for mangel på kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing?

09/05/2023
Hvorfor oppsto det fare for mangel på kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing? Les mer ved å klikke under: Vannberedskapskonferansen 2023_rev
Les mer

Digital Sikkerhet Risiko 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

17/02/2023
Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om i Risiko 2023. Rapporten viser at underleverandører er et svakt punkt for mange virksomheter, og at…
Les mer

Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter

25/11/2022
Den 30. mai d.å. sendte jeg alle innkjøpere i Norge et brev for å minne om at mange næringsdrivende er i en krevende situasjon blant annet på grunn av effektene…
Les mer

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann og avlopssektoren

05/10/2022
Faren for mangel på jernbaserte fellingskjemikalier i løpet av året er nå høyst reell. For andre kjemikalier er det ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort…
Les mer

Too high energy costs puts European drinking and wastewater treatment at risk

26/09/2022
Les mer i link: INCOPA letter Energy and Water Treatment 220926
Les mer

Medlemsmøte 28.06.22

15/06/2022
Møtet er satt opp fra 13:00-15:00. Agenda kommer.
Les mer

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022
Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige…
Les mer

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022
Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel…
Les mer

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

03/03/2022
I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn…
Les mer

Årsberetning 2021

03/03/2022
Årsmøtet i FLNV ble gjennomført torsdag 3 mars på Teams. Årsberetningen er tilgjengelig her. Årsberetning 2021 FLNV
Les mer

Ønsker å fremme og sikre en god anbudskultur

16/12/2021
God anbudspraksis et et av områdene den nye bransjeforeningen for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker å fremme. Både kjøper og selger har interesser i at anbudsdokumentene er så…
Les mer

VELKOMMEN!

21/05/2021
Kjære medlem eller leser.          Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg kan ønske dere velkommen som medlem eller interessert leser av den nystartede Forening for…
Les mer

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE I FLNV ONSDAG 2. JUNI KL 1300

20/05/2021
Det er med stor glede at Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg FLNV, kan invitere til medlemsmøte onsdag 2.juni kl. 13:00 – 15:00 via Teams. Dette er det første ordinære…
Les mer

Nye planer for vannet ditt

19/05/2021
Vi har mye bra vann i Norge. Samtidig er en fjerdedel av vannet vårt i for dårlig tilstand. Nye planer er foreslått for å forbedre vannmiljøet der du bor. Du…
Les mer