Nyheter

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022
Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige…
Les mer

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022
Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel…
Les mer

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

03/03/2022
I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn…
Les mer

Årsberetning 2021

03/03/2022
Årsmøtet i FLNV ble gjennomført torsdag 3 mars på Teams. Årsberetningen er tilgjengelig her. Årsberetning 2021 FLNV
Les mer