Nyheter

Too high energy costs puts European drinking and wastewater treatment at risk

26/09/2022
Les mer i link: INCOPA letter Energy and Water Treatment 220926
Les mer

Medlemsmøte 28.06.22

15/06/2022
Møtet er satt opp fra 13:00-15:00. Agenda kommer.
Les mer

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022
Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige…
Les mer

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022
Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel…
Les mer