Nyheter

Medlemsmøte FLNV

11/05/2023
Neste medlemsmøte i FLNV er 13.juni kl 13:00-15:00
Les mer

FLNV sitt foredrag på Vannberedskapskonferansen 10 mai 2023 Hvorfor oppsto det fare for mangel på kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing?

09/05/2023
Hvorfor oppsto det fare for mangel på kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing? Les mer ved å klikke under: Vannberedskapskonferansen 2023_rev
Les mer

Digital Sikkerhet Risiko 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

17/02/2023
Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om i Risiko 2023. Rapporten viser at underleverandører er et svakt punkt for mange virksomheter, og at…
Les mer

Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter

25/11/2022
Den 30. mai d.å. sendte jeg alle innkjøpere i Norge et brev for å minne om at mange næringsdrivende er i en krevende situasjon blant annet på grunn av effektene…
Les mer