Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren

03/03/2022

I nåværende situasjon er det ikke mangel på kjemikalier og det er ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Et urolig verdensmarked gir allikevel grunn til å være oppmerksom på langsiktighet i avtaler med leverandører og sikre mest mulig forutsigbarhet i leveransene.

Klikk lenke under for å komme til artikkelen i Norsk Vann.

https://norskvann.no/anstrengt-leveringssituasjon-for-kjemikalier-til-vann-og-avlopssektoren/