Digital Sikkerhet Risiko 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

Digital Sikkerhet Risiko 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

17/02/2023

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om i Risiko 2023. Rapporten viser at underleverandører er et svakt punkt for mange virksomheter, og at fremmede aktører prøver å kjøpe tilgang til viktig teknologi.

Les mer i link

https://nsm.no/