Innkalling til årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte 2024

02/02/2024

KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE I:

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg

TIRSDAG 12. MARS 2024 KL 14:00 – 15:30 TEAMS
Klikk på link under:
Innkalling til årsmøte 2024 kunngjort på hjemmesiden