Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Klimavennlige anskaffelser i kommunene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

02/05/2022

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige alternativer.

Link til webinar:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/april/klimavennlige-anskaffelser-i-kommunene/