Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann og avlopssektoren

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann og avlopssektoren

05/10/2022

Faren for mangel på jernbaserte fellingskjemikalier i løpet av året er nå høyst reell. For andre kjemikalier er det ikke konkrete varsler om at slik mangel vil oppstå på kort sikt. Leverandørene må møtes med dialog om inngåtte avtaler. Klikk link under for å lese mer:

Krevende leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren  | Norsk Vann