Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter

Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter

25/11/2022

Den 30. mai d.å. sendte jeg alle innkjøpere i Norge et brev for å minne om at mange næringsdrivende er i en krevende situasjon blant annet på grunn av effektene av krig i Europa. Som det fremkommer av brevet har krigen ført til uforutsigbare rammebetingelser, blant annet gjennom svingende råvarepriser. Dessverre har denne situasjonen blitt forverret gjennom sommeren og vi går utfordrende tider i møte.

«Klikk link for å lese mer:»brev-krevende-tider-for-naringslivet-fleksibilitet-i-offentlige-kontrakter