VELKOMMEN!

VELKOMMEN!

21/05/2021

Kjære medlem eller leser.         

Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg kan ønske dere velkommen som medlem eller interessert leser av den nystartede Forening for Leverandører til Norsk
Vannbehandlingsanlegg, FLNV.

Foreningen så formelt dagens lys med stiftelsesmøte 10. desember 2020 etter noen måneders arbeid av de fire initiativtakerne. Ved å stifte en bransjeforening for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker man å skape et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere, og samtidig ivareta den integritet og de konkurransemessige forhold som råder i dagens marked.

Som ekstern konsulent har jeg vært så heldig å få delta i hele etableringsprosessen fra en tidlig idéfase til en etablert bransjeforening. Når jeg så ble spurt om å fortsette som foreningens daglige leder med hovedansvar utad mot markedet og mot medlemsbedriftene samt deres representanter, var det ikke vanskelig å takke ja til en slik oppgave.

For at en bransjeforening av denne type skal kunne fungere og lykkes med å nå sine målsettinger er det viktig at det er en tett dialog og interaksjon mellom daglig leder, styret og øvrige medlemmer. Derfor er det viktig at medlemmene engasjerer seg og deltar i de fora som blir skapt for frie meningsutvekslinger og diskusjoner.
Jeg ser frem til å jobbe sammen med dere og bidra til å skape en forening som både blir lagt merke til, respektert som en seriøs part i drøftinger innad blant medlemmene og ikke minst utad blant offentlig innkjøpere og samfunnet for øvrig.

Velkommen som medlem i FLNV

Med vennlig hilsen
Rune Myklebust