INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE I FLNV ONSDAG 2. JUNI KL 1300

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE I FLNV ONSDAG 2. JUNI KL 1300

20/05/2021

Det er med stor glede at Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg FLNV, kan invitere til medlemsmøte onsdag 2.juni kl. 13:00 – 15:00 via Teams.

Dette er det første ordinære medlemsmøte i den nystartede foreningen og burde vært arrangert fysisk, men på grunn av korona situasjonen er vi nødt til å bruke Teams.

Påmelding skjer ved at man godtar møteinnkallingen på Teams.

Som vi har sagt i invitasjonen til medlemskap i foreningen, ønsker vi å skape et godt fagmiljø, fremme bransjens synspunkter ovenfor myndigheter og andre organisasjoner. Derfor har vi et ønske om å få i gang en dialog med alle medlemmene om veien videre så snart som mulig, derfor denne invitasjonen til medlemsmøte håper du vil delta.

 

Agenda:
1. Velkommen og presentasjon av deltakerne v / styreleder Frode Kolberg
2. Godkjenning av dagsorden og innkalling
3. Info om foreningen og status v/ Daglig leder Rune Myklebust
4. Gjennomgang av handlingsplan og drøfting av prioriterte oppgaver
5. Drøfting av kommersielle og tekniske hensyn, hva er viktig å ha fokus på nå i oppstartene. Innspill drøfting
6. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Styret i FLNV