Om foreningen

img

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg, forkortet FLNV, er stiftet med det formål om å skape en bransjeforening hvor målsettingene er å være et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere av kjemiske produkter og filtermaterialer til Norske vann- og avløpsanlegg.

Visjon

Å være den kjemiske bransjens intresseorganisasjon utad mot myndigheter, bedrifter og konsulentselskaper innen vannbehandlingsanlegg.

Formål

Å være et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere. Foreningens formål er å fremstå som bransjens interesseorganisasjon utad mot myndigheter, andre bransjer og samfunnet for øvrig for å sikre et sunt og bærekraftig tilbud for alle parter, samt å fremme langsiktighet og miljøvennlig teknologi til industrien.

Virksomhet

FLNV er en uavhengig kjemisk bransjeforening med fokus på vannbehandling. Den ble stiftet 10 desember 2020. Første årsmøte ble avholdt på Teams 17. februar 2021. Foreningen har engasjert en daglig leder, som er frittstående og uavhengig av medlemsbedriftene og som vil være FLNV sin kontaktperson mot myndigheter, offentlige innkjøpere og øvrige interessenter.

Aktivitetsmål

– Å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere felles interesser og myndighetenes krav mot bransjen.

– Å være med å vurdere ulike kommersielle og tekniske hensyn.

– Å være i kontakt med innkjøpskontoer, konsulenter og de største offentlige innkjøpere / kommuner for å fremme våre synspunkter vedr. innholdet i konkurransegrunnlaget og forslag til hvordan anbudsprosesser kan gjennomføres.

– Å representere bransjen i kontakter med så vel nasjonale som internasjonale myndigheter, organisasjoner og fremme nødvendige synspunkter når det er behov for dette.

– Å samarbeide med tilsvarende foreninger / forbund i andre land.

Styret

Leder: Ove Sanna
Kasserer: Erik Ringen
Sekretær: Øyvind Vassøy
Styremedlemmer: Issam Aarag og Przemek Grzeszczak
Varamedlemmer: Bjørn Pedersen og David Josefsen