Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

20/04/2022

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.

Klikk lenke under for å komme til artikkelen i Norsk Vann.

https://norskvann.no/prisregulering-i-lopende-kontrakter/